Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘2P’ Category

TI-Nspire er svært godt egnet på del 2 på matematikkeksamen. Siden det kommer mange spørsmål om dette har jeg samlet noen av de sentrale temaene i noen videoer som de finner nedenfor.

Del de med andre, last de ned på din PC og still godt forberedet på eksamen!.

Levering og utskrift:
http://vimeo.com/user13922123/review/66461680/5bc14e1fc4

Lykke til!

Reklamer

Read Full Post »

På Horten VGS fortsetter prosjektet «Bedre resultater i 2P» – med karakterer godt over landssnittet. Det har vært mange spørsmål ift metodikk, bruk av digitale verktøy og at elevene «alltid» leverer leksa digitalt til timen (for å få de til å arbeide).

Metodikken er slik:
I innlæringsperioden bruker vi hel-del-metoden. Da fokuserer vi 100% at elevene skal lære teorien i boka. I denne perioden leverer elevene alltid leksene som vi følger opp i timene med vår «coaching» for å sikre at vi vet at eleven har lært/forstått. Dette vises i Tempoplanen som Uke 2.
I motivasjonsperioden slipper vi ut elevene i prosjekter. Dette er for å skape relevans, læring elev-elev og for å frigjøre feedback tid. I år kunne elevene velge mellom fem prosjekter (Idrettsstatistikk, besøk på kjøpesenter, trafikk, skudd med strikk og befolkning i EU) – se prosjektberskrivelse 2P prosjekt friidrett – Idås.

I prøvetreningsperioden bruker vi tiden til å trene på prøve- og eksamensrelevante oppgaver.

I Statistikk bruker vi primært Microsoft Excel som arbeidsverktøy.

Read Full Post »

Standpunkt gjennomsnittet ble 4.3. Jeg fikk opp en gruppe som muligens var noe under middels for gruppa – og de leverte 3.6. Dette var jeg overrasket over frem til jeg har sett forhåndssenesuren hvor landssnittet er 2.8.

Oppgaven var muligens noe spesiell.

Read Full Post »

1.april hadde jeg prøve i hele pensummet – unntatt potensregning og tallsystemer. I tillegg hadde jeg noen oppgaver med brøk og regnerekkefølge som vi har terpet på i hel år – som et abc-kurs i algebra. Ja – jeg vet det ikke er direkte pensum! To delt prøve som krevde bruke av både MS-Excel og TI-nspire. Prøven fungerte godt – du kan laste den ned 2P 1 april-2011.

Det er hyggelig å se at elevene holder høyt nivå med klassesnitt på 4.4. Oppgave 4 – del 1 ble muligens litt for omtrentlig, men matematikken i oppgaven fungerte godt.

Nå har jeg bare kapittel 1 igjen med potensregning og tallsystemer. Det blir nok en utfordring ift motivasjon og aktualitet – jfr artikkelen nedenfor! Noen som har noen gode ideer?

Read Full Post »

2p elevene er generelt sett de som «hater» matte og som gjerne ville slutte på dagen. Da syntes jeg det er trist hva som presenteres av Oldervoll, Heir og Øgrim i 2p-bøkene. Elevene oppfatter eksempler og oppgaver som kjedelige, lite relevante og helt uaktuelle. Rollemodellene Ola Nordmann og P.snekker fenger ikke akkurat. I noen av bøkene forsterker illustrasjonene dette og gjør fagstoffet ennå mer «out».

Det er synd. Spesielt fordi faget gir så gode muligheter for relevans og aktuallitet  innen prosentregning, sansynlighet og økonomiske modeller. Bare et klikk unna ligger tidsaktuell matematikk – som f.eks. www.mpx.no, www.iaaf.org/statistics/toplists/index.html eller http://www.elitemodel.com – her finner du eksempler på statistikk som jeg har erfart er interessant i klassen. I statistkk er dette min favoritt (klikk for å forstørre):

Read Full Post »

Jeg hadde juletentamen 3.desember i algebra, prosentregning og statistikk. 3 timer – to delt. Fokuset har fortsatt vært masse feedback, masse oppgaveløsning i Excel (statistikk) og ekstratrening i algebra.

Klassen har tatt et stort steg videre. Fra forrige prøve har 6’erne stabilisert seg, mens flere i den midtre gruppa har hevet seg. (klikk på fig. for bedre lesbarhet)

Vi ligger nå langt foran målsettingen om «betydelig bedre enn landssnittet (2.8)» – og det målet må nok justeres.

I forrige uke snakket jeg med prof. Thomas Nordahl om dette prosjektet og vi håper vi kan etablere et skikkelig prosjekt for å evaluere denne arbeidsformen.

Dette er svært interessant – kan vi få en multiplikator på John Hatties effect size variabler ved å ta ut effektivitetsgivinsten med å jobbe digitalt? – også i matematikk!

Read Full Post »

I forrige uke hadde vi 2- timersprøve i statistikk (fagmessig tom spredningsmål) – her er prøven. Den sammen med  to innleverte prosjekter mener jeg viser en tydelig fremgang i gruppa. På siste prøve ble klassesnittet 3.68 – mot 2.34 ved skolestart. En analyse av karakterutviklingen i klassen vises i grafen (klikk på grafen for bedre lesbarhet)

Hva har skjedd karaktermessig?
Kort sagt er min analyse: hele klassen opp en karakter. Ingen ligger lenger på stryk – og det er viktig. Det er også positivt at det har blitt en gruppe på 6’er nivå. Det setter standarden i klassen og bidrar etter min mening til et bedre arbeidsmiljø. I 2’er gruppa er ingen i faresonen, men en trenger nok mer støtte og bør over i en hjelpegruppe vi har på skolen.

Forklaring
Det er nok litt tidlig å si – men at motiverende opplegg med klare målsettinger har bidratt til motivasjon er helt sikkert. At temaet Statistikk egner seg spesielt godt ift digital innlevering med mulighet for mye differensiert feedback er nok en annen.

Neste uke er det juletentamen – 2-delt 3 timers prøve. Det blir spennende!

Read Full Post »

Older Posts »