Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘CAS’ Category

TI-Nspire er svært godt egnet på del 2 på matematikkeksamen. Siden det kommer mange spørsmål om dette har jeg samlet noen av de sentrale temaene i noen videoer som de finner nedenfor.

Del de med andre, last de ned på din PC og still godt forberedet på eksamen!.

Levering og utskrift:
http://vimeo.com/user13922123/review/66461680/5bc14e1fc4

Lykke til!

Reklamer

Read Full Post »

De siste årene har jeg jaktet gode og effektive løsnininger for elevene på (prøver) og eksamen på Del 2. Med tanken «Det er ingen som kladder norskstil lenger» har jeg overført dette til matematikken og tenk «Hvor mye tid sparer elevene på å føre del 2 digitalt

Etter min erfaring er det minst 45 minutter – ja det blir så mye med innføring, opprettinger og korrigeringer. I prosent er dette kanskje ikke så mye, men i en presset situasjon ville nok de fleste tatt med seg denne gevinsten. I tillegg kommer fordelene som god lesbarhet, struktur og kvalitet som også påvirker leveringen.

Etter å ha vært sensor i mange år er jeg derfor like forundret over den fraværende digitale kvaliteten på leveransen i matematikk. Det er jo så enkelt å gjøre og elevene elsker det. Det er som en elev sa «Kan du bruke en Smartphone er dette peanuts«.

Jeg tror årsaken til at ikke flere elever får gleden, kvaliteten og effektiviteten med å produsere matematikk digitalt er fraværende kunnskap om egnede verktøy i markedet. På min skole bruker vi TI-Nspire som dekker dette behovet på en profesjonell måte både ift sensurering (oversikt, struktur, paginering) og sikkerhet ift kandidat (kandidatnummer, verifisering av levering). Når eleven leverer prøven/eksamen skrives den ut og ett ark kan da se slik ut – velbekomme sensor!

Read Full Post »

Ift gjeldene læreplaner i matematikk har vi stående debatter om bruk av digitale verktøy og spesielt CAS-verktøy. Dette var nylig på nytt et hot tema på et sensormøte.

For meg har bruk av PC og digitale verktøy revitalisert faget og gitt betydelig bedre resultater (følg info’en om 2P prosjektet i bloggen). Årsakene mener jeg er høyere effektivitet, bedre kvalitet og økt motivasjon for faget. For de som ikke har opplevd dette anbefaler jeg 10 minutter etterutdanning ved å se på denne og denne videoen.

Jeg syntes det er flott å endre eksamensformen fra 2+3 til 3+2, det sikrer den grunnleggende kompetansedokumetasjonen. Men – ikke fjern kravet til digital kompetanse. Krev det – også på eksamen. Vi er i 2011.

Read Full Post »

Jeg har nylig lansert en bok for Texas Instruments til TI-nspire CAS 2.0.

Boka er primært skrevet for elever og lærere i den videregående skolen. 
Den er gratis – og kan lasates ned fra www.education.ti.com/norge.
På 60 sider viser jeg  hvordan TI-nspire kan brukes for å løse sentrale temaer i læreplanene på Vg1, Vg2 og Vg2.

Studier den siste tiden ser ut til å vise at en godt integrert digital arbeidsform med LMS, Smartboard, CAS-software fører til økt læringstrykk og motivasjon og derigjennom bedre resultater. I boka viser jeg hvordan TI-nspire kan brukes i denne sammenhengen.

Boka er bygget opp som en «hands-on» bok med fremgangsmåten på venstreside og oppgaver på høyre side. Oppgavene er differensierte og den siste oppgaven er hentet fra de siste års eksamensoppgaver. Temaene spenner fra praktiske oppgaver i 1P  til differensiallikninger på R2.

Det er mange eksempler og tydelige fremgangsmåter slik at du raskt lærer deg programmet.

Texas har trykket opp et lite opplag av boka – så det kan hende du kan skaffe deg en ved å kontakte Anders Øverbye i Texas Instruments!

Lykke til!

Read Full Post »

Nå har Texas Instruments sluppet versjon 2.o av TI-nspire – og det er tydelig at softwareversjonen nå (endelig) skal leve sitt eget liv uten paralellutvikling med kalkulatoren. Den største endringene oppleves nok å være farger og dynamisk bruk av vinduer, sjabloner og utbredt drag&drop teknikk.

Ny integrasjon Notes og kalkulator
For de som tidligere likte TI-InterActive!’s dokumentformat er 2.0 gode nyheter. Nå kan du skrive tekst og gjøre kalkuleringer direkte i Notes. dette er gode nyheter for alle som ønsker å jobbe digitalt med matematikkoppgaver – f,eks ift innleveringer på LMS.

Paneler effektiviserer arbeidet
En nyhet er ulike paneler som kan åpnes i skjermbildet. Det er paneler for matematiske operatorer, matematiske tegn og f.eks. din filmappe. Fra panelene kan du dra elementene rett inn i aktuell applikasjon – f.eks. Notes. For mange vil nok denne nyheten medføre at kombinasjonen Word + Mathtype blir overflødig samtidig som all bruk av matamatiske tegn og f.eks. CAS-kommandoer nå er svært lett tilgjengelig.

Bedre løsning ift Oppgaver, prøver og innlevering
Nå kan du selv velge hva oppgavene inne i en fil skal hete. Det betyr at oppgavene i TI-nspirefila kan få samme navn som oppgavene i læreboka. Fint for elever og lærere som skal gjenkjenne oppgavene. Når noe skal skrives ut har det også kommet en smart løsning på utskriftslauout (PowerPoint – look) med god pagineringsløsning for  brukernavn, filnavn o.l.

Read Full Post »

Etter å ha brukt CAS verktøy aktivt i undervisningen i fem år begynner jeg å helle til at – ja – elevene mine får bedre karakterer.
Dette bygger selvfølgelig ikke på en grundig metodisk undersøkelse, men jeg registrerer at mine 1P elever presterer signifikant over lands- og fylkessnitt i 1P. Metodikk og vitenskap satt til side – de siste årene har 1P elevene mine prestert ca. 4 til både 1.- og 2.termin i standpunkt.

Når elevene kommer til Horten VGS kjører vi de gjennom en test og styrer de inn i homogene grupper. Basert på denne og karakteren fra U.-skolen dannes gruppene. Gruppa jeg staret med i år hadde snitt 3,05.

Jeg er nå villig til å begynne å tro at den digitale kompetansen sammen med et godt digitalt verkøy (TI-nspire) er med på å løfte matematikk kompetansen og karakterene.

Årsakene tro jeg kan være:
1. Høyere effektivitet – elevene regner mye mer
2. God struktur på notater og modeller
3. Svake elever får bedre selvføleles ift hva de produserer
4. Faglig visualisering og simulering skaper interesse
5. Gode modeller både i TI-nspire og Excel bedrer læringsmiljøet.
6. Økt motivasjon

Nedenfor viser jeg nivået «Niels Henrik» pt er på både ift matematisk forståelse, notasjon og digital kompetanse. Han kom inn som en 2’er og snuser nå på 5’ern – og er kjempemotivert.

Synspunkter?

Read Full Post »

This is the case:IMG_3253_edited
A cylindrical glass is filled with water to the point P. Find a funktion f(x) which describes how much water is left in the glass depending on how the angle changes between the glass and water.

This seems to me as a suitable task in the subject R2 in Norway (age 18-19) – demanding and understandable.

This is a good problem to solve with TI-nspire – using gliders.

In the discussion about the problem – Anders Øverby’s solution is my favorit:
vannglass

Read Full Post »