Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘TI-nspire’ Category

Å løse lineære optimeringsproblemer med og uten digitale hjelpemideler er pensum i S1.

I TI-nspire løses dette ved å først løse alle ulikhetene mhp y. Deretter åpnes et grafvindu. På kommandolinjen for funksjonsuttrykket sletter du f1(x) og skriver uttrykket til ulikheten – f.eks. y<25-x.

ulikhet

Reklamer

Read Full Post »

På del 2 eksamen 2P våren 2008 var det en fordel å ha gode IKT-kunnskaper og et matematikkprogram som TI-nspire hvor ulike verktøy er integrert i ett program. I oppgavesettet var det spesielt oppgave 3, 6 og 7 som pekte seg ut som oppgaver hvor bruke av IKT var den beste løsningen.

Løsningen nedenfor viser oppgave 6. Denne formen å «føre» matematisk notasjon på lærer elevene raskt og bør være svært akseptablet for sensorer o.l.

 2p v2008

 

Read Full Post »

« Newer Posts