Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ttVideo fra foredrag på en matematikk konferanse i London. Ikke verdens beste engelsk og litt alvorlig, men siden jeg hadde foredrag etter en kineser og en fra Nigeria hørtes det faktisk ikke så ille ut!

http://www.youtube.com/watch?v=jKaCGD3Dqu4

Reklamer

Read Full Post »

De siste årene har jeg jaktet gode og effektive løsnininger for elevene på (prøver) og eksamen på Del 2. Med tanken «Det er ingen som kladder norskstil lenger» har jeg overført dette til matematikken og tenk «Hvor mye tid sparer elevene på å føre del 2 digitalt

Etter min erfaring er det minst 45 minutter – ja det blir så mye med innføring, opprettinger og korrigeringer. I prosent er dette kanskje ikke så mye, men i en presset situasjon ville nok de fleste tatt med seg denne gevinsten. I tillegg kommer fordelene som god lesbarhet, struktur og kvalitet som også påvirker leveringen.

Etter å ha vært sensor i mange år er jeg derfor like forundret over den fraværende digitale kvaliteten på leveransen i matematikk. Det er jo så enkelt å gjøre og elevene elsker det. Det er som en elev sa «Kan du bruke en Smartphone er dette peanuts«.

Jeg tror årsaken til at ikke flere elever får gleden, kvaliteten og effektiviteten med å produsere matematikk digitalt er fraværende kunnskap om egnede verktøy i markedet. På min skole bruker vi TI-Nspire som dekker dette behovet på en profesjonell måte både ift sensurering (oversikt, struktur, paginering) og sikkerhet ift kandidat (kandidatnummer, verifisering av levering). Når eleven leverer prøven/eksamen skrives den ut og ett ark kan da se slik ut – velbekomme sensor!

Read Full Post »

Til uka skal jeg til Finland å holde kurs igjen. Jeg tror det er 5.gangen. Temaet er som vanlig Bedre resultater i matematikk med digitale verktøy. Det er et paradoks at jeg som norsk skal lære finnene å få bedre resultater, men slik er det. For nå er læreplanene på gymnasiumnivå endret og CAS- verktøy kan brukes på prøver og eksamen.
Jeg opplever at finnene angriper nødvendigheten av å bruke digitale verktøy på en mer profejonell måte enn det vi har gjort i Norge. Det er fokus på verktøy som gir digital flyt, kvalitet og som forenkler lærerens oppfølging. De har forstått at dette er noe annet enn å erstatte kalkulatoren og innsett at gode digitale verktøy gir samme effekt som annen software: effektivitet, kvaliet og struktur. Utfordringen for meg er å vise de den digitale arbeidsformen og den moderne matematikklæreren. En lærer som jeg mener må beherske og velge elementer fra flipped classroom metodikk, ulike digitale verktøy, differensiering og god digital ledelse.
Jeg er imponert over den finske tilnærmingen og tror de kan bli best på det også.

Read Full Post »

John Hattie’s store studie (2009) om hvilke faktorer som gi best læringseffet er tydelig – feedback gir best «payback». Det er egentlig ganske åpnebart. Veileder du en elev ofte bør det gi forbedring. Utfordringen er tid – tid/elev. Et kjapt overslag over hva jeg egentlig har av undervisningstid ila et skoleår ga svaret 76 timer – i et fem timers fag etter at IAP-korrigering, sykdom, prøver/tester, friminutt og avslutninger er fratrukket. 76 timer!

Jeg tror på Hattie’s funn og har prøvd å endre min praksis til å gi mer – beydelig mer – feedback og ha mer oppgavetrening i timene (jfr. E. Dale’s Læringspyramimde 1957).

Løsningen er digital. Tid må frigjøres – aktivitetene må effektiviseres. For å gi feedback må jeg ha tilgang på elevenes arbeid. Jeg må se hva «utøver’n» gjør på trening. For meg har en kombinasjon med digital produksjon av oppgaver i TI-nspire levert på Its kombinert med distrubuerte differensierte oppgaver til klassen før timen – frigjort tid. Jeg underviser mindre – og snakker mer med en og en.

Erfaringen så langt er at det skal svært lite tid til per elev for å hjelpe de litt videre. jeg vet hvor eleven står og har full kontroll på nivået ift elevens målsetting.

Read Full Post »

Standpunkt gjennomsnittet ble 4.3. Jeg fikk opp en gruppe som muligens var noe under middels for gruppa – og de leverte 3.6. Dette var jeg overrasket over frem til jeg har sett forhåndssenesuren hvor landssnittet er 2.8.

Oppgaven var muligens noe spesiell.

Read Full Post »

Det er stor interesse for hvordan jeg metodisk arbeider med software i matematikktimene – spesielt i 2P – hvor jeg prøver å bygge opp metodikken slik at vi kan starte på å forske på resultatene til høsten. Denne våren skal jeg holde disse foredragene:

Mars: Considerably Better Results in Maths using Software?
            Dallas og San Antonio, USA               

April: Itslearningkonferansen, Bergen
             En digital arbeidsform i matematikk

Mai:  NKUL, Trondhjem
           Erfaringer med bruk av lesebrett i undervisningen

Read Full Post »

Etter lærerens betydning viser Hatties forskning (se folderen Prosjekt 2P …) at feedback gir best læringseffekt (Effect size: 1.13). IKT er glimmrende til å øke frekvensen på feedback til elevene, men det krever en digital arbeidsform.

Jeg arbeider nå med Statistikk og alle oppgaver løses i Microsoft Excel. Jeg kunne godt brukt TI-nspire, men har valgt Excel fordi elevene behersker programmet godt fra før. Alle oppgavene til kapitlet produseres i den sammen fila (filnavn: Kap 3 statistikk.xls) og hver oppgave ligger i en folder. Det betyr at denne fila blir elvenes kladdebok i dette kapitlet.

Kapittelfila (Kap 3 statistikk.xls) leverer elevene til meg på Itslearning – ikke til hver time – men ganske ofte. Dermed har jeg «kontroll» på elevens kladdebok. Dette gir meg mulighet til å be elevene komme opp til meg å se på hvordan det går med arbeidet. Dette gir meg følgende effekter:

1. Elevene gjør hjemmearbeid i mye større grad (Homework effect size: 0.43)
2. Jeg bestemmer hvilke elever jeg skal gi feedback (ikke styrt av de (vanlige) som rekker opp hånda)
3. Elevene oppfatter dette som en meget personlig oppfølging
4. Jeg får gitt mange flere feedback

Hvordan få gitt flere feedback?
Jeg arbeider slik beskrevet over – men det krever også at jeg har distribuert differensierte oppgaver via Itslearning før timen (Remediation/feedback 0.63) slik at elevene vet hva som skjer når vi kommer til det jeg kaller arbeidsøkta. Dvs arbeidsøkta er et differensiert opplegg hvor jeg plukker hvem som skal få feedback etter et mønster.

Andre som har erfaring med denne arbeidsformen eller metoder som øker feedbackfrekvensen?

Read Full Post »

Older Posts »