Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Web teachers’ Category

Om kort tid åpnes Den virtuelle matematikkskolen (DVM) som vi har laget på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Her flytter vi lærere, undervisning og ca 300 elever ut på internett i en innovativ løsning bygd på det ypperste av teknologi og e-læringsmetodikk. Neste skoleår skal vi høste erfaringer om hvordan løsningen fungerer før politikerne skal bestemme om konseptet skal etableres som en nasjonal tjeneste parallelt med den tradisjonelle videregående skolen. Målgruppen for prosjektet er 5’er og 6’er elever i ungdomsskolen. De vil samles i klasser uavhengig av hvor de bor og vil møte elever på samme nivå og få noen av landets beste matematikklærere som sin lærer. Spennende!
Ta en titt – dette er skole revolusjon!

http://vimeo.com/user13922123/review/66885943/71a43ff2c1

//iktsenteret.no

 

Reklamer

Read Full Post »

lekseDuring the last years there have been a few very good support solutions for the students at the web. I have use both MathTV and Kahn Academy with good results for my students. It’s not a teacher but a good help for their homework. I just put the link at the LMS together with the homework information like this:

 

Read Full Post »