Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Tech&classrom’ Category

På Horten VGS fortsetter prosjektet «Bedre resultater i 2P» – med karakterer godt over landssnittet. Det har vært mange spørsmål ift metodikk, bruk av digitale verktøy og at elevene «alltid» leverer leksa digitalt til timen (for å få de til å arbeide).

Metodikken er slik:
I innlæringsperioden bruker vi hel-del-metoden. Da fokuserer vi 100% at elevene skal lære teorien i boka. I denne perioden leverer elevene alltid leksene som vi følger opp i timene med vår «coaching» for å sikre at vi vet at eleven har lært/forstått. Dette vises i Tempoplanen som Uke 2.
I motivasjonsperioden slipper vi ut elevene i prosjekter. Dette er for å skape relevans, læring elev-elev og for å frigjøre feedback tid. I år kunne elevene velge mellom fem prosjekter (Idrettsstatistikk, besøk på kjøpesenter, trafikk, skudd med strikk og befolkning i EU) – se prosjektberskrivelse 2P prosjekt friidrett – Idås.

I prøvetreningsperioden bruker vi tiden til å trene på prøve- og eksamensrelevante oppgaver.

I Statistikk bruker vi primært Microsoft Excel som arbeidsverktøy.

Reklamer

Read Full Post »

I våres skrev jeg om frekvensen av svar jeg fant under sensurerung av R1 eksamen – faktisk 36 ulike svar på 150 sensurerte oppgaver. Det bør gi en rekke sprørsmål både ift metodikk og kompetanse i kollegiene.
I siste nummer av NITO publikasjonen Refles belyses emnet på nytt. Det kan du lese her: http://www.nitorefleks.no/

Read Full Post »