Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Statistikk’ Category

På Horten VGS fortsetter prosjektet «Bedre resultater i 2P» – med karakterer godt over landssnittet. Det har vært mange spørsmål ift metodikk, bruk av digitale verktøy og at elevene «alltid» leverer leksa digitalt til timen (for å få de til å arbeide).

Metodikken er slik:
I innlæringsperioden bruker vi hel-del-metoden. Da fokuserer vi 100% at elevene skal lære teorien i boka. I denne perioden leverer elevene alltid leksene som vi følger opp i timene med vår «coaching» for å sikre at vi vet at eleven har lært/forstått. Dette vises i Tempoplanen som Uke 2.
I motivasjonsperioden slipper vi ut elevene i prosjekter. Dette er for å skape relevans, læring elev-elev og for å frigjøre feedback tid. I år kunne elevene velge mellom fem prosjekter (Idrettsstatistikk, besøk på kjøpesenter, trafikk, skudd med strikk og befolkning i EU) – se prosjektberskrivelse 2P prosjekt friidrett – Idås.

I prøvetreningsperioden bruker vi tiden til å trene på prøve- og eksamensrelevante oppgaver.

I Statistikk bruker vi primært Microsoft Excel som arbeidsverktøy.

Reklamer

Read Full Post »

I våres skrev jeg om frekvensen av svar jeg fant under sensurerung av R1 eksamen – faktisk 36 ulike svar på 150 sensurerte oppgaver. Det bør gi en rekke sprørsmål både ift metodikk og kompetanse i kollegiene.
I siste nummer av NITO publikasjonen Refles belyses emnet på nytt. Det kan du lese her: http://www.nitorefleks.no/

Read Full Post »

Etter å ha sensurert 150 R1 oppgaver den siste tiden med 36 ULIKE svar – lurer jeg på nytt: Kan vi ikke lære bort sannsynlighetsregning? – eller hvorfor forstår ikke elevene – i hvert fall mange av dem – sannsynlighetsregning.

Det er jo ikke mye de skal lære heller – jfr kompetansemålene – selvom lærebøkene vektlegger dette muligens mer enn nødvendig.

Så hva er det som skaper denne forvirringen hos elevene? – over 30 ulike svar! Mange av oss er autodidakte i temaet og har ingen pedagogisk tilnærming til faget, det er matematisk litt sært, det er et stort tema i lærebøkene og det kommer alltid til eksamen. Mangler vi løsningsstrategier? Er det noe fullstendig metodisk feil i vår tilnærming til fagstoffet? Var det noe spesielt med oppgaven – nei! Har lærebøkene håpløse forklaringer – eller kan vi ikke forvente mer av elevene?

Jeg vet ikke – men har noen gode didaktiske tips mottas det med takk.

Har du interesse av å se alle de ulike svarene – klikk R1 Eksamen h2010 – analyse oppgave 1d!

Read Full Post »