Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Tech & Classrooms’ Category

Prosjekter med et stort potensial gir gode muligheter for differensiering. De gir også god muligheter for personlig veiledning siden elevene ikke gjør samme oppgaver. Altså – effekt både ift differensiering (Hattie: Effect size .65) og feedback (Hattie: Effect size 1.13). Denne type oppgaver mangler lærebøkene – men det er jo så mange spennende datasett der «ute»!

i 2P gruppa jobber vi fortsatt med statistikk med 100% bruk av Excel som verktøy. Dette gir solid digital kompetanse og oppfattes som motiverende ift oppgaveløsning.

Prosjekt: Verdensrankingen på 400hekk – menn 2010
Verdensranking i en friidrettsøvelse inneholder mye statistikk. Jeg valgte 400 meter hekk menn – tilfeldigvis.  Fra nettet har jeg lagt den over i Excel-fila 400m hekk 2010 menn.

Differensierings- og feedbackmulighetene gode når elevene begynner å arbeide med datasettet og rapporten (leveranse i Word).

Ift frekvens er det enkelt å gi differensierte utfordringer. De flinke rekker å lage mange frekvensdiagrammer (alder, land, tidsintervaller, verdensdeler…) – de svake rekker noen –  alle klarer noe. Datasettet egner seg også godt til gjennomsnitt, typetall og median. Ift spredningsmål syntes også verdensrankingen er godt egnet (variasjonsbredde, kvartiler, varians og standardavvik).

Prosjektets lengde:  6 vel brukte timer – som elevene får karakter på.

Reklamer

Read Full Post »