Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Didactics’

Etter å ha sensurert 150 R1 oppgaver den siste tiden med 36 ULIKE svar – lurer jeg på nytt: Kan vi ikke lære bort sannsynlighetsregning? – eller hvorfor forstår ikke elevene – i hvert fall mange av dem – sannsynlighetsregning.

Det er jo ikke mye de skal lære heller – jfr kompetansemålene – selvom lærebøkene vektlegger dette muligens mer enn nødvendig.

Så hva er det som skaper denne forvirringen hos elevene? – over 30 ulike svar! Mange av oss er autodidakte i temaet og har ingen pedagogisk tilnærming til faget, det er matematisk litt sært, det er et stort tema i lærebøkene og det kommer alltid til eksamen. Mangler vi løsningsstrategier? Er det noe fullstendig metodisk feil i vår tilnærming til fagstoffet? Var det noe spesielt med oppgaven – nei! Har lærebøkene håpløse forklaringer – eller kan vi ikke forvente mer av elevene?

Jeg vet ikke – men har noen gode didaktiske tips mottas det med takk.

Har du interesse av å se alle de ulike svarene – klikk R1 Eksamen h2010 – analyse oppgave 1d!

Reklamer

Read Full Post »

Etter å ha brukt CAS verktøy aktivt i undervisningen i fem år begynner jeg å helle til at – ja – elevene mine får bedre karakterer.
Dette bygger selvfølgelig ikke på en grundig metodisk undersøkelse, men jeg registrerer at mine 1P elever presterer signifikant over lands- og fylkessnitt i 1P. Metodikk og vitenskap satt til side – de siste årene har 1P elevene mine prestert ca. 4 til både 1.- og 2.termin i standpunkt.

Når elevene kommer til Horten VGS kjører vi de gjennom en test og styrer de inn i homogene grupper. Basert på denne og karakteren fra U.-skolen dannes gruppene. Gruppa jeg staret med i år hadde snitt 3,05.

Jeg er nå villig til å begynne å tro at den digitale kompetansen sammen med et godt digitalt verkøy (TI-nspire) er med på å løfte matematikk kompetansen og karakterene.

Årsakene tro jeg kan være:
1. Høyere effektivitet – elevene regner mye mer
2. God struktur på notater og modeller
3. Svake elever får bedre selvføleles ift hva de produserer
4. Faglig visualisering og simulering skaper interesse
5. Gode modeller både i TI-nspire og Excel bedrer læringsmiljøet.
6. Økt motivasjon

Nedenfor viser jeg nivået «Niels Henrik» pt er på både ift matematisk forståelse, notasjon og digital kompetanse. Han kom inn som en 2’er og snuser nå på 5’ern – og er kjempemotivert.

Synspunkter?

Read Full Post »

lekseDuring the last years there have been a few very good support solutions for the students at the web. I have use both MathTV and Kahn Academy with good results for my students. It’s not a teacher but a good help for their homework. I just put the link at the LMS together with the homework information like this:

 

Read Full Post »

In Norway it is allowed to use the laptop for the exam and basic skills in using digital tools are integrated in the curriculum in all subjects. All pupils at upper secondary school (age 17 – 19) provided free laptops and books.

I have been the project manager at our school and for the educational group in Vestfold County.  

Our main experience so far is:
1. Teachers need to learn a new teaching methodology
2. Teachers’ class management is significantly more important
3. Both teachers and students learn the necessary software quickly
4. ITC departments present major challenges in relation to operational stability and security of network traffic

Read Full Post »